Finance là gì? Finance có vai trò ra sao trong nền kinh tế

finance la gi

Trong sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội, Finance được biết là nhân tố quyết định bên cạnh những nhân tố khác. Vậy Finance là gì? Finance có vai trò như thế nào trong nền kinh tế? Bài viết dưới đây của Tài Chính 101 sẽ giải thích cặn kẽ về Finance !

Finance là gì?

Finance (tài chính) được hiểu là nơi phản ánh mối quan hệ phân phối các nguồn lực tài chính xã hội. Thông qua các hình thức như tạo lập, huy động ban đầu cho đến cả phân phối và sử dụng trong nền kinh tế. Nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu cũng như mục tiêu của các chủ thể trong từng thời điểm.

Finance thực chất chính là sự vận động của nguồn vốn diễn ra trong xã hội. Qua việc cho chúng ta thấy rằng các mối quan hệ kinh tế này được sinh ra trong quá trình phân bổ tiền và tài sản có giá. Finance bao gồm các yếu tố như quỹ tiền tệ do nhà nước thành lập và kiểm soát. Nhằm để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu cá nhân và tổ chức xã hội.

finance

Finance bản chất không phải là tiền tệ, các quỹ tiền tệ được hình thành với các chức năng nêu trên chính là sự biểu hiện bên ngoài của tài chính. Nói một cách dễ hiểu thì Finance phản ảnh mọi quá trình không tách rời tạo lập, phân bổ và kiểm soát tiền cùng với các tài sản có giá trị.

Finance bao gồm các lĩnh vực như ngân hàng, thị trường về tiền tệ, tiền tệ, tín dụng,.. Và được phân loại thành tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Thông thường, dịch vụ tài chính là dịch vụ phát sinh trong suốt quá trình huy động cũng như nguồn lực tài chính.

>>> Mọi thông tin cần biết về thanh khoản A-Z <<<

Các chức năng cơ bản của Finance

Finance gồm 2 chức năng cơ bản, cụ thể:

Chức năng phân bổ các nguồn lực tài chính

– Đối tượng của chức năng đó chính là tổng thể mọi nguồn lực tài chính trong xã hội.

– Chủ thể tham gia chức năng có thể là những người có khả năng trong việc cung ứng vốn. Ngoài ra, còn có thể là các chủ thể có vai trò quản lý tại các cơ quan, quản lý các tổ chức chuyên môn hoặc các tổ chức nhà nước và xã hội.

– Đối với việc phân bổ các nguồn lực tài chính, mỗi chủ thể sẽ tham gia với các tư cách khác nhau. Trong đó, bao gồm những người có quyền sở hữu các nguồn tài chính, những người có quyền sử dụng. Hoặc là những người có quyền lực chính trị trong việc quản lý các vấn đề kinh tế xã hội.

– Thông thường, những hoạt động tài chính cũng như nguồn lực tài chính có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau sẽ giúp đa dạng các hình thức phân phối. Với sự đa dạng như thế nhằm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của chủ thể.

– Trong nội tại của các chủ thể sẽ là nơi diễn ra các phương thức, các đặc thù của hoạt động tài chính. Cùng với đó là các mối quan hệ phân phối tài chính. Cụ thể gồm các hộ gia đình, các công ty, cổ tổ chức tài chính trung gian,..

Chức năng kiểm tra của Finance

Chức năng này của Finance đó chính là khả năng khác quan của tài chính. Lúc này, các chủ thể sẽ nhận thức được và vận dụng khả năng của Finance để tổ chức công tác kiểm tra tài chính đối với các hoạt động thực tiễn. Mục đích của việc này là sử dụng tài chính với tư cách như một công cụ kiểm soát, kiểm tra xem các nguồn lực tài chính xã hội phân bổ ra sao. Cũng như có diễn ra đúng với yêu cầu các quy luật kinh tế khách quan đã đặt ra hay không.

– Các hoạt động như quá trình vận động, khai thác, sử dụng nguồn lực tài chính đó chính là các đối tượng nằm trong diện kiểm tra tài chính. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo tính mục đích, sự hợp lý và hiệu quả các quá trình sử dụng, phân bổ đối với các nguồn lực tài chính khan hiếm.

>>> Cách tính Present Value mới nhất <<<

chuc nang kiem tra finance

Vai trò của Finance trong kinh tế xã hội

Finance có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế xã hội và nó cũng là phần không thể tách rời. Dưới đây là vai trò của Finance thể hiện rõ nhất với 3 đối tượng sau:

Finance đối với cá nhân

Thể hiện tài chính có vai trò trong việc huy động và phân bố các nguồn lực tài chính cho các hoạt động cá nhân. Bằng cách thông qua mức thu nhập, số tiền mà cá nhân đó có được. Tài chính cá nhân sẽ tác động đến hoạt động cũng như hành vi của cá nhân đó trong xã hội. Đồng thời sự phân hóa xã hội cũng dựa vào Finance.

Tài chính cá nhân áp dụng cụ thể cho từng hoạt động của mỗi cá nhân. Do đó, mọi kế hoạch tài chính sẽ phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu tài chính, yêu cầu, mục tiêu cũng như mong muốn trong đời sống mỗi cá nhân.

Finance đối với doanh nghiệp

Ngoài vai trò đối với mỗi cá nhân, Finance cũng có vai trò quyết định trong việc hình thành, phát triển hoạt động của doanh nghiệp. Nền tảng của mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh là tài chính. Và nó cũng là nguồn để duy trì các hoạt động nhân sự, giao nhận,.. 

Finance chính là yếu tố giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển ổn định. Phần lớn các nguồn vốn của doanh nghiệp đều đến từ huy động vốn, huy động từ các nhà đầu tư, vay ngân hàng,..

Với 2 chức năng chính là huy động và phân bổ thì Finance doanh nghiệp thể hiện ở việc huy động các nguồn lực tài chính. Để doanh nghiệp có thể thực hiện các dự án, các nhu cầu kinh doanh. Cũng như phân bố các nguồn lực này sao cho phù hợp với từng hoạt động, từng phòng ban để đảm bảo hiệu quả.

finance  doi voi doanh nghiep

Finance với đất nước

Bên cạnh việc thể hiện ở tác động hai chiều của nó tới tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Thì Finance cũng vừa chi phối cho tài chính cá nhân và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phân bố các nguồn lực. Đồng thời điều này cũng sẽ tác đến tài chính đất nước thông qua việc đóng góp ngân sách. Do đó, độ bền bỉ của Finance cá nhân và doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Finance quốc gia.

>>> FED tác động như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu <<<

Kết luận

Bài viết ở trên đã cung cấp cho bạn khái niệm Finance là gì. Qua đó, ta có thể thấy được Finance có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Hy vọng với những thông tin ở trên sẽ giúp bạn hiểu rõ được bản chất và ý nghĩa của Finance !