Doanh thu thuần là gì? Công thức tính doanh thu thuần mới nhất

doanh thu thuan la gi

Doanh thu thuần là một trong những chỉ tiêu đánh giá của các doanh nghiệp trong việc bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Cùng Tài Chính 101 tìm hiểu ngay Doanh thu thuần là gì và công thức tính Doanh thu thuần là gì.

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần (Revenue) là khoản tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hóa, dịch vụ sau khi khấu trừ các loại thuế (thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…), và các loại giảm giá (chiết khấu thương mại, giảm giá)…

hoa don ban le

Dựa theo hình ánh ví dụ trên, khách hàng mua 2 mặt hàng:

 • Đinh tán phi 24, số lượng 1 cái, giá 5.000 đ/chiếc
 • Đinh tán phi 30, số lượng 1 cái, giá 40.000 đ/chiếc

Doanh thu thuần hóa đơn này được tính là:

1 * 5.000 + 1 * 40.000 = 45.000đ

Trên hóa đơn, phần chiết khấu: 500đ cho mặt hàng đinh tán 24 và 4.000đ cho mặt hàng đinh tán 30. Hai chiết khấu này được tính vào doanh thu thuần của doanh nghiệp trong đơn này. Nên doanh thu thuần của doanh nghiệp là 40.500đ.

Công thức tính doanh thu thuần

Để tính doanh thu thuần, công thức tổng quát sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

 • Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp: doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: Các loại thuế: Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và Chi phí khác gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

Theo quy định 15/2006/BTC Bộ Tài Chính, công thức tính doanh thu thuần được quy định như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể doanh nghiệp – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá của hàng bán – Thuế gián thu

Áp dụng công thức tính doanh thu thuần trên vào ví dụ sau:

Doanh nghiệp A doanh thu Quý 1 năm 2021 là 1.000.000.000đ. Trong Quý 1, doanh nghiệp A tổ chức chương trình giảm giá, tri ân khách hàng tổng giá trị 30.000.000đ. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp các loại thuế cho nhà nước 100.000.000đ.

Từ đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp A quý 1 năm 2021:

1.000.000.000 – 30.000.000 – 100.000.000 = 870.000.000 đ

Ý nghĩa của doanh thu thuần

y nghia doanh thu thuan

Đối với hoạt động doanh nghiệp, doanh thu thuần có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua việc xem xét số liệu doanh thu thuần, chủ doanh nghiệp sẽ xác định:

 • Tình hình tiêu thụ của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ
 • Khoản tiền mà công ty thu về
 • Lợi nhuận doanh nghiệp trước và sau thuế

Từ đó, doanh nghiệp sẽ xác định lợi nhuận cuối cùng thu về đối với loại sản phẩm đó.

Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Trên thực tế, rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến doanh thu thuần. Về cơ bản, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố chính sau:

 • Giá thành: Giá bán của sản phẩm là nhân tố đầu tiên ảnh hưởng doanh thu thuần. Khi giá tăng với điều kiện khác không thay đổi, doanh thu thuần đối với sản phẩm đó sẽ tăng lên và ngược lại.
 • Chất lượng: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu nói chung và đến doanh thu thuần nói riêng. Khi chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng thì số lượng sản phẩm tiêu thụ sẽ tăng.
 • Khối lượng sản xuất: Khối lượng của sản phẩm được doanh nghiệp sản xuất phải khớp với nhu cầu thị trường. Nếu doanh nghiệp sản xuất ít, nhu cầu của thị trường cao giúp doanh thu thuần doanh nghiệp tăng. Ngược lại, nếu doanh nghiệp sản xuất quá nhiều, nhu cầu tiêu thụ thị trường ít, doanh nghiệp sẽ tăng lượng hàng tồn kho, từ đó doanh thu giảm. Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm tăng khối lượng hàng hóa sẽ giảm và ngược lại.
 • Kết cấu của sản phẩm: Kết cấu sản phẩm là tỷ lệ giá trị hàng hóa A so với tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong một thời kỳ. Mỗi doanh nghiệp có hình thức sản xuất, kinh doanh nhiều loại hàng hóa nhiều kết cấu khác nhau. Khi kết cấu thay đổi, doanh thu thay đổi theo.
 • Thị trường tiêu thụ: Đánh giá đúng nhu cầu thị trường và tìm đúng tệp khách hàng có nhu cầu tiêu thụ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lượng sản phẩm, dịch vụ bán ra. Từ đó gia tăng lượng doanh thu thuần. Hơn hết, doanh nghiệp biết tận dụng nhu cầu thị trường sẽ có thể mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước.
 • Chính sách bán hàng: Mỗi doanh nghiệp dù cùng một lĩnh vực cũng sẽ có những chính sách bán hàng khác nhau. Chính sách bán hàng là một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa sản phẩm tới người tiêu dùng thuận lợi hơn.

Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận

phan biet doanh thu thuan va loi nhuan

Lợi nhuận chính là phần tài sản mà doanh nghiệp nhận thêm thông qua hoạt động đầu tư đã trừ đi chi phí. Lợi nhuận hình thành trên sự chênh lệch số tiền thu vào và chi ra trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần và lợi nhuận không giống nhau, doanh thu thuần trong doanh nghiệp cao không có nghĩa lợi nhuận cũng cao. Khi doanh thu chịu nhiều tác động trong việc kinh doanh hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, lợi nhuận được tính dựa trên hoạt động đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp có thể tạo ra doanh thu nhưng vẫn có thể thua lỗ, vì lợi nhuận là phần tài sản còn lại sau khi trừ hết chi phí.

>>> Sự khác biệt giữa APR và APY mới nhất <<<

Phân biệt doanh thu và doanh thu thuần

Doanh thu và doanh thu thuần là hai khái niệm rất khác nhau. Để hiểu rõ, chúng ta so sánh công thức tính hai chỉ số này:

 • Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Doanh thu = (Tổng giá trị sản phẩm bán ra * Đơn giá sản phẩm) + Các khoản phụ thu khác

Có thể thấy, doanh thu thuần là lợi nhuận sau khi trừ thuế. Doanh thu là toàn bộ khoản lợi nhuận doanh nghiệp thu về sau khi bán một đơn vị sản phẩm mà chưa trừ thuế và chi phí giảm giá, chiết khấu khác.

Các vấn đề liên quan đến doanh thu thuần

ROS – Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần

ROS là viết tắt của Return On Sales, được biết với tên gọi là tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần. Tỷ suất này cho biết một đồng doanh thu thuần từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận tương ứng. Ngoài ra, ROS càng lớn hiệu quả hoạt động doanh nghiệp càng cao.

Doanh thu ròng phải Net Revenue không?

Doanh thu ròng và Net Revenue chính là hai thuật ngữ khác nhau. Doanh thu ròng là tổng doanh thu từ tất cả hoạt động của doanh nghiệp, nó bị ảnh hưởng bởi lãi suất, lãi vay. Doanh thu ròng gồm phần chi phí liên quan đến hoạt động hành chính, chi tiền mặt, bảo trì,…tuy nhiên phần chi phí bán hàng, chi phí tài chính, phí quản lý hay khoản chi phí từ nợ sẽ được trừ ra.

doanh thu thuan

Doanh thu thuần phải là doanh thu trước thuế không?

Doanh thu thuần được biết đến là doanh thu trước thuế. Doanh thu này là phần doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ theo phần hóa đơn bán hàng. Nó được trừ đi thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu (nếu có). Doanh thu thuần hay doanh thu trước thuế đều thể hiện tình hình được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Vì vậy cần tính toán cẩn thận và chính xác.

Lưu ý kết chuyển doanh thu thuần

Theo Thông tư 200, việc thực hiện kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản. Xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ kế toán với:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Cùng với hạch toán kết chuyển doanh thu thuần, doanh nghiệp hạch toán kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm trừ như giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại, đổi trả hàng bán hay các khoản giảm thu khác phát sinh trong kỳ đó. Việc kết chuyển khoản này được ghi vào tài khoản 511 nội dung:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

>>> Giấy báo nợ là gì? <<<

Câu hỏi thường gặp về doanh thu thuần

Vì sao có công thức tính doanh thu thuần?

Vì doanh thu thuần phản ánh đúng một phần doanh thu của doanh nghiệp sẽ có được sau khi trừ khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu và hàng bị trả lại.

Công thức tính của doanh thu thuần?

Công thức tính doanh thu thuần = Tổng doanh thu – (chiết khấu bán hàng + giảm giá hàng bán + hàng bán bị trả lại)

Doanh thu thuần phải là lợi nhuận không?

Câu trả lời là Không. Doanh thu thuần phản ánh phần doanh thu thực nhận sau khi trừ khoản giảm trừ. Lợi nhuận được tính từ doanh thu thuần trừ đi khoản chi phí quản lý, bán hàng, chi phí tài chính, chi phí thuế TNDN.

Đặc điểm của doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là chỉ tiêu cơ bản để tính kết quả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.

Lời kết

Hy vọng thông qua bài viết có thể mang đến cho các bạn đọc những thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi hết bài viết này.